Infoacademy

CISCO Networking Academy Program

Curs PHP/MySQL Advanced Programmer

PHP/MySQL Advanced Programmer

8. Clase si obiecte - Notiuni de baza
 • 8.1. Inconveniente ale programarii procedurale
 • 8.2. Clase si obiecte
 • 8.3. Definirea unei clase
 • 8.4. Instantiere
 • 8.5. Atribute
  • 8.5.1. Definire si initializare
  • 8.5.2. Accesarea si modificarea valorii atributelor
 • 8.6. Constante
 • 8.7. Metode
  • 8.7.1. Utilitate
  • 8.7.2. Definire
  • 8.7.3. Apelare
  • 8.7.4. Proprietati si detalii de implementare
  • 8.7.5. Type hinting
 • 8.8. Constructorul
  • 8.8.1. Descriere si utilitate
  • 8.8.2. Definire
  • 8.8.3. Instantierea folosind constructorul
 • 8.9. Destructorul
 • 8.10. Modificatori de acces
  • 8.10.1. Descriere si efect
  • 8.10.2. Utilitate
 • 8.11. Metode de tip getter si setter
 • 8.12. Efectul operatorului de atribuire pentru variabile de tip obiect
 • 8.13. Clonarea obiectelor
 • 8.14. Cuvantul cheie static
  • 8.14.1. Atribute statice
  • 8.14.2. Metode statice
 • 8.15. Magic methods
  • 8.15.1. Generalitati
  • 8.15.2. Interceptarea accesului la membri inexistenti sau inaccesibili
  • 8.15.3. Conversia la string si afisarea obiectelor
 • 8.16. Incarcarea automata a claselor
 • 8.17. Analiza dinamica a claselor si obiectelor
  • 8.17.1. Generalitati
  • 8.17.2. Operatorul instanceof
  • 8.17.3. Functii predefinite pentru investigarea claselor si obiectelor
9. Clase si obiecte - notiuni avansate
 • 9.1.Mostenire (inheritance)
  • 9.1.1.Necesitate
  • 9.1.2.Extinderea unei clase
  • 9.1.3.Relatia introdusa intre clase
  • 9.1.4.Efectul modificatorilor de acces asupra mostenirii
  • 9.1.5.Overriding
  • 9.1.6.Blocarea mostenirii
 • 9.2.Clase si metode abstracte
 • 9.3.Interfete
  • 9.3.1.Descriere si definire
  • 9.3.2.Utilitate
  • 9.3.3.Standard PHP Library (SPL)
   • 9.3.3.1.Descriere
   • 9.3.3.2.Accesarea datelor unui obiect cu sintaxa de tablou
   • 9.3.3.3."Numararea" datelor unui obiect folosind count()
   • 9.3.3.4.Iterarea prin datele unui obiect
 • 9.4.Exceptii
  • 9.4.1.Descriere si utilitate
  • 9.4.2.Generarea unei exceptii
  • 9.4.3.Propagarea unei exceptii
  • 9.4.4.Prinderea si tratarea unei exceptii
  • 9.4.5.Exceptii definite de catre programator
10. Baze de date SQL/MySQL - notiuni fundamentale
 • 10.1. Tipuri de baze de date
 • 10.2. Baze de date relationale
  • 10.2.1. Structura
  • 10.2.2. Limbajul SQL
 • 10.3. Limbajul SQL
  • 10.3.1. Elemente de baza ale limbajului
   • 10.3.1.1. Nume de baze de date, tabele si coloane
   • 10.3.1.2. Comentarii
   • 10.3.1.3. Separarea instructiunilor
   • 10.3.1.4. Reprezentarea valorilor de diferite tipuri de date
   • 10.3.1.5. Valoarea NULL
  • 10.3.2. DDL (Data Definition Language)
   • 10.3.2.1. Creare/stergere de baze de date
   • 10.3.2.2. Stabilirea bazei de date curente
   • 10.3.2.3. Crearea unei tabele MySQL
   • 10.3.2.4. Modificarea structurii unei tabele SQL
   • 10.3.2.5. Stergerea unei tabele SQL
   • 10.3.2.6. Determinarea structurii unei tabele SQL
   • 10.3.2.7. Tipuri de date MySQL
  • 10.3.3. DML (Data Manipulation Language)
   • 10.3.3.1. Operatii de baza
   • 10.3.3.2. INSERT: Introducerea informatiei in baza de date
   • 10.3.3.3. SELECT: Cautarea si extragerea informatiei
   • 10.3.3.4. UPDATE: Modificarea informatiei din tabele
   • 10.3.3.5. DELETE: Stergerea informatiei
 • 10.4. Interfatarea cu serverul SQL
  • 10.4.1. Arhitectura
  • 10.4.2. Clienti SQL
 • 10.5. Lucrul cu MySQL din PHP
  • 10.5.1. Extensii PHP pentru lucrul cu MySQL
  • 10.5.2. Conectarea la serverul MySQL si selectarea bazei de date
  • 10.5.3. Interogari de tip SELECT
   • 10.5.3.1. Efectuarea interogarii
   • 10.5.3.2. Compozitia rezultatului
   • 10.5.3.3. Extragerea si prelucrarea rezultatelor
  • 10.5.4. Obtinere metadata (informatii despre o tabela sau un set de rezultate)
  • 10.5.5. Interogari de tip UPDATE, INSERT, DELETE
  • 10.5.6. Detectarea si tratarea erorilor
11. Baze de date - Notiuni avansate
 • 11.1. Indecsi
  • 11.1.1. Conceptul de index
  • 11.1.2. Explicarea functionarii
  • 11.1.3. Avantaje si dezavantaje ale folosirii indecsilor
  • 11.1.4. Tipuri de index
  • 11.1.5. Crearea, vizualizarea si stergerea indecsilor
 • 11.2. Elemente de design al bazelor de date
  • 11.2.1. Structurarea informatiei in tabele
   • 11.2.1.1. Primul impuls
   • 11.2.1.2. Corectia
  • 11.2.2. Tipuri de relatii intre tabele
  • 11.2.3. Join-uri
   • 11.2.3.1. Conceptul de join si tipuri
   • 11.2.3.2. Inner join
   • 11.2.3.3. Outer join
 • 11.3. Extensia mysqli (MySQL improved)
  • 11.3.1. Caracteristici generale
  • 11.3.2. Interfata procedurala
  • 11.3.3. Interfata orientata pe obiect
 • 11.4. PDO (PHP Data Objects)
  • 11.4.1. Generalitati
  • 11.4.2. Conectarea la serverul de baze de date
  • 11.4.3. Inchiderea conexiunii
  • 11.4.4. Efectuarea de interogari de tip SELECT si extragerea datelor
  • 11.4.5. Interogari de tip INSERT, UPDATE, DELETE
 • 11.5. Elemente SQL avansate
  • 11.5.1. Tranzactii
   • 11.5.1.1. Concepte
   • 11.5.1.2. Suportul PHP/MySQL pentru tranzactii
  • 11.5.2. Prepared statements (interogari pre-compilate)
   • 11.5.2.1. Concepte
   • 11.5.2.2. Suport PHP/MySQL pentru prepared statements
12. Lucrul cu fisiere si fluxuri de date
 • 12.1. Generalitati
 • 12.2. Lucrul cu fisiere
  • 12.2.1. Operatii de baza
  • 12.2.2. Operatii asupra unei cai in sistemul de fisiere
   • 12.2.2.1. Extragerea componentelor unei cai
   • 12.2.2.2. Transformarea unei cai in cale absoluta
  • 12.2.3. Extragerea de informatii despre fisiere si directoare
  • 12.2.4. Verificarea existentei, tipului si accesului la un fisier/director
  • 12.2.5. Determinarea tipului de continut al unui fisier
   • 12.2.5.1. Tipuri MIME si determinarea acestora
   • 12.2.5.2. Extensia fileinfo
  • 12.2.6. Citire din/scriere in fisiere
   • 12.2.6.1. Abordari
   • 12.2.6.2. Integral, dintr-o singura operatie
   • 12.2.6.3. Pas cu pas
  • 12.2.7. Fisiere temporare
  • 12.2.8. Alte functii utile pentru lucrul cu fisiere
 • 12.3. Lucrul cu directoare
  • 12.3.1. Directorul curent
  • 12.3.2. Obtinerea si parcurgerea continutului unui director
   • 12.3.2.1. Citirea intregului continut de la bun inceput
   • 12.3.2.2. Citirea si prelucrarea pas cu pas - abordarea procedurala
   • 12.3.2.3. Citirea si prelucrarea pas cu pas - abordarea orientata pe obiect
 • 12.4. Restrictii la lucrul cu fisiere si directoare
 • 12.5. Tratarea upload-ului de fisiere din formulare HTML
  • 12.5.1. Descrierea mecanismului
  • 12.5.2. Limite
  • 12.5.3. Elementul de formular HTML pentru upload de fisiere
  • 12.5.4. Accesarea datelor din PHP
  • 12.5.5. Upload de fisiere multiple
 • 12.6. Stream-uri
  • 12.6.1. Concepte generale
  • 12.6.2. Wrapper-e
  • 12.6.3. Contexte pentru stream-uri
   • 12.6.3.1. Conceptul de context al unui stream
   • 12.6.3.2. Crearea si folosirea unui context
13. XML
 • 13.1. XML
  • 13.1.1. Ce este XML
  • 13.1.2. Avantaje si utilitate XML
  • 13.1.3. Structura si regulile unui fisier XML
   • 13.1.3.1. Elemente si PCDATA
   • 13.1.3.2. Atribute ale elementelor
  • 13.1.4. Documente well-formed
  • 13.1.5. DTD si documente valide
  • 13.1.6. Parsere XML
  • 13.1.7. Tehnologii conexe XML
   • 13.1.7.1. Prezentare generala
   • 13.1.7.2. XML Namespaces
   • 13.1.7.3. XPath
 • 13.2. SimpleXML
  • 13.2.1. Caracteristici generale
  • 13.2.2. Modalitati de a incarca XML
   • 13.2.2.1. Folosind functii predefinite
   • 13.2.2.2. Folosind constructorul clasei SimpleXMLElement
  • 13.2.3. Parcurgerea unui document si accesarea elementelor si atributelor
   • 13.2.3.1. Atunci cand cunoastem structura fisierului
   • 13.2.3.2. Atunci cand structura fisierului trebuie descoperita
  • 13.2.4. Selectii XPath
   • 13.2.4.1. Mod de lucru de baza
   • 13.2.4.2. Cazul elementelor in care au fost definite namespace-uri
  • 13.2.5. Modificarea documentelor XML
   • 13.2.5.1. Stergerea de noduri si atribute
   • 13.2.5.2. Adaugarea de noduri si atribute
 • 13.3. DOM
  • 13.3.1. Caracteristici generale
  • 13.3.2. Incarcarea de cod XML sau HTML
  • 13.3.3. Salvarea codului XML sau HTML dintr-un obiect DOMDocument
  • 13.3.4. Parcurgerea arborelui DOM si accesarea resurselor
  • 13.3.5. Interogari XPath
  • 13.3.6. Modificarea documentelor XML
  • 13.3.7. Validarea documentelor XML
  • 13.3.8. Interoperabilitatea DOM-SimpleXML
14. Securitate si best practices
 • 14.1.Generalitati
 • 14.2.Masuri de securitate si practici generale
  • 14.2.1.Input-ul nu este de incredere
  • 14.2.2.Cat mai putine informatii catre potentialul atacator
  • 14.2.3.Initializarea variabilelor si register_globals
 • 14.3.Validarea si formatarea input-ului de la utilizator
  • 14.3.1.Generalitati
  • 14.3.2.Verificarea prezentei datelor necesare in POST
  • 14.3.3.Verificarea tipului de date al informatiilor de la utilizator
  • 14.3.4.Eliminarea spatiilor excedentare
  • 14.3.5.Verificarea compozitiei unui string folosind clase de caractere
  • 14.3.6.Extensia Filter
   • 14.3.6.1.Prezentare generala
   • 14.3.6.2.Verificarea prezentei datelor externe
   • 14.3.6.3.Validarea datelor externe
   • 14.3.6.4.Filtrarea datelor multiple
   • 14.3.6.5.Validarea variabilelor obisnuite
   • 14.3.6.6.Filtrul callback
 • 14.4.Protectia output-ului
  • 14.4.1.Consideratii generale
  • 14.4.2.Datele trimise catre browser
   • 14.4.2.1.Identificarea problemei
   • 14.4.2.2.Remedii
  • 14.4.3.Datele trimise catre serverul de baze de date
   • 14.4.3.1.Identificarea problemei
   • 14.4.3.2.Remedii
 • 14.5.Tipuri de atacuri
  • 14.5.1.Prezentare generala
  • 14.5.2.Falsificarea formularelor
   • 14.5.2.1.Descrierea atacului
   • 14.5.2.2.Solutii
  • 14.5.3.Cross-site scripting (XSS)
   • 14.5.3.1.Descrierea atacului
   • 14.5.3.2.Solutii
  • 14.5.4.SQL injection
   • 14.5.4.1.Descrierea atacului
   • 14.5.4.2.Solutii
  • 14.5.5.Session hijacking
   • 14.5.5.1.Descrierea atacului
   • 14.5.5.2.Solutii
  • 14.5.6.Session fixation
   • 14.5.6.1.Descrierea atacului
   • 14.5.6.2.Solutii
ATENTIE!

Am lansat
Pachete de cursuri
CCNA 1 - 4
CCNA 2 - 4
CCNA 3 - 4
la preturi foarte avantajoase. Detalii (click)
ATENTIE!

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin program se acorda
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
ATENTIE!
InfoAcademy este centru de testare VUE pentru orice tip de certificari. Au prioritate la inscrieri absolventii Infoacademy
ATENTIE!

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii diverselor cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
ATENTIE!

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari