Infoacademy
CISCO Networking Academy Program
1
Noțiuni introductive MS SQL Server
 • Noţiuni generale despre bazele de data
 • Notiuni despre structura bazei de date
 • Categorii de instrucțiuni SQL
 • Scripturii SQL
 • Literals versus identificatori
 • Tipuri de date
 • Conectarea la server și lucrul cu bazele de date
 • Crearea unei baze de date
 • Crearea unei tabele
 • Backup și restaurare
2
SQL basic querying
 • Caracteristicile ;i sintaxa instrucţiunii SELECT
 • Clauza TOP
 • Expresiile de selectat
 • Concatenarea
 • Funcția CAST
 • Filtrarea înregistrărilor, clauza WHERE
 • Operatorii aritmetici (numerici)
 • Operatorii de comparare
 • Operatorii logici
 • Ordonarea rezultatelor, clauza ORDER BY
 • Limitarea numărului de rânduri retumate, OFFSET-FETCH
 • SELECT INTO, funcţia IDENTITY
 • Reunirea datelor din mai multe result set-uri, UNION (ALL)
3
Interogări din mai multe tabele, VIEW-uri, variabile, WHILE, IF/ELSE, CTE
 • Subinterogări corelate și necorelate. Tipuri de subinterogări
 • INNER JOIN
 • LEFT|RIGHT OUTER JOIN
 • SELF JOIN
 • VIEW-uri
 • Variabile locale
 • Instrucţiunea decizională IF/ELSE
 • Instrucţiunea repetitivă WHILE
 • WITH Common Table Expression (CTE)
4
Instrucțiuni de manipulare a datelor: INSERT, UPDATE și DELETE
 • Noţiuni introductive
 • Introducerea datelor: INSERT
 • Modificarea datelor: UPDATE
 • Ştergerea datelor: DELETE
 • Utilizarea VIEW, JOIN, subinterogare în interogările INSERT, UPDATE și DELETE
5
Functii (simple) SQL predefinite
 • Introducere, necesitate, definiție
 • Funcţii matematice
 • Funcţii pentru date temporale
 • Funcții pentru şiruri de caractere
 • Alte funcții simple
6
Funcții de agregare, GROUP BY, HAVING
 • Operaţiuni matematice pe seturi de rezultate: MIN, MAX, SUM, AVG
 • Numărarea valorilor din seturi de rezultate: COUNT
 • Funcții de agregare pentru șiruri de caractere: STRING_AGG
 • Gruparea rezultatelor: GROUP BY
 • Filtrarea rezultatelor: HAVING
 • GROUP BY ROLLUP
 • GROUP BY CUBE
 • GROUP BY GROUPING SETS

Curs MySQL!În data de 10 Martie 2021 începe cursul de MySQL, cu predare live.
Înscrie-te la acest curs și beneficiezi de un voucher de 50% reducere la orice alt curs la InfoAcademy. Reducerea nu se cumuleaza cu alte reduceri infoacademy.

Va așteptăm!