Infoacademy
CISCO Networking Academy Program
1
Notiuni fundamentale de baze de date
 • Ce este o baza de date relationala
 • Conceptele de: (R)DBMS, baza de date, tabela, coloana
 • Prezentare generala a serverului MySQL
 • Clientul mysql
 • Elemente generale de limbaj SQL
2
Instructiuni pentru definirea si modificarea structurii bazei de date
 • Crearea si modificarea bazei de date
 • Crearea si modificarea tabelelor
 • Automatizarea operatiunuilor de input intr-o baza de date
3
Instructiuni de manipulare a datelor
 • INSERT - introducerea de inregistrari noi
 • SELECT - extragerea informatiilor
 • UPDATE - modificarea inregistrarilor existente
 • DELETE - stergerea de inregistrari
4
Tipuri de date SQL. Expresii si operatori
 • Tipuri de date: numerice, temporale, siruri, enumerate
 • Operatori: aritmetici, comparare, logici, conditionali
 • Expresii SQL
5
Functii SQL predefinite
 • Functii simple: comparare, matematice, temporale, pentru siruri de caractere, etc
 • Functii de agregare: max, min, avg, sum, count, group_concat
6
Elemente de design si optimizarea bazelor de date. Interogari din mai multe tabele
 • Indecsi: INDEX, UNIQUE, PRIMARY KEY
 • Notiuni de design si optimizarea bazelor de date
 • Interogari multi-tabela: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, NATURAL JOIN
 • Subinterogari: scalar, rand, coloana, tabela
7
Variabile, view-uri, interogari precompilate, tranzactii
 • Variabile de sesiune
 • VIEW-uri
 • Interogari precompilate
 • Tranzactii
8
Functii si proceduri stocate, triggere, cursoare
 • Proceduri definite de utilizator
 • Functii definite de utilizator
 • Instructiuni decizionale: if, case, while, repet, loop
 • Handlere
 • Cursoare
 • Triggere
Informare !

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin acest program se acorda reduceri de pret,
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
Informare !

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii la cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
Informare !

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari