Infoacademy

CISCO Networking Academy Program

Programa Python Fundamentals

Capitolul 1 - Introducere in Python
Capitolul 2 - Manipularea sirurilor de caractere. Bucle si operatori decizionali
Capitolul 3 - Indexare si slice-ing in sirurile de caractere. Tuplu, lista, set, dictionar
Capitolul 4 - Functii definite de programator. Lucrul cu fisiere text. Exceptii
Capitolul 5 - Programarea orientata pe obiecte (OOP) – partea I
Capitolul 6 - Programarea orientata pe obiecte – partea a II-a
Capitolul 7 - Module in Python - partea I
Capitolul 8 - Module in Python - partea a II-a

Capitolul 1 - Introducere in Python

 • Notiuni generale despre programare si limbaje de programare
 • Instalare Python
 • Tipuri de fisiere
 • Instrumente (IDE) pentru Python
 • Lucrul cu siruri de caractere, notiuni introductive, print, str
 • Lucrul cu numere int si float
 • Variabile. Cuvinte rezervate in Python
 • Captarea unui sir de caractere de la tasatura cu input

Capitolul 2 - Manipularea sirurilor de caractere. Bucle si operatori decizionali

 • Metode de manipulare a sirurilor de caractere
 • Lucrul cu operatori decizionali - if
 • Operatori de comparare numerici si pentru siruri de caractere. Augmentare
 • Operatori de tip boolean - True si False
 • Lucrul cu bucle while si for
 • Operatorii not, and, or, in, is, id
 • break, pass, continue
 • Functiile range, len, chr, ord

Capitolul 3 - Indexare si slice-ing in sirurile de caractere. Tuplu, lista, set, dictionar

 • Indexare si slice-ing in sirurile de caractere, type
 • tuple, generalitati, metode aplicabile, slice-ing, prelucrarea datelor
 • list, generalitati, metode aplicabile, slice-ing, prelucrarea datelor
 • set, generalitati, metode aplicabile, prelucrarea datelor
 • dict, generalitati, metode aplicabile, prelucrarea datelor
 • Mutabilitate/imutabilitate in tipurile de date studiate
 • Metoda comprehensions de creare a listelor si dictionarelor
 • Functiile sorted, zip, enumerate

Capitolul 4 - Functii definite de programator. Lucrul cu fisiere text. Exceptii

 • Functii in Python, definire, apelare, parametri pozitionali, parametri cu valori default, numar variabil de parametri, parametri de tip dictionar, ordinea parametrilor, namespace si scope, variabile locale versus variabile globale
 • Functia prescurtata lambda
 • Recursivitate
 • Lucrul cu fisierele de tip text. Deschiderea si inchiderea fisierelor. Tipuri si metode de prelucrare
 • Exceptii - try, except, else, finally. Tipuri de erori ce pot fi suprimate

Capitolul 5 - Programarea orientata pe obiecte (OOP) – partea I

 • Introducere in design orientat pe obiecte si programarea orientata pe obiecte
 • clasa, instanta, metoda, atribut
 • Namespace si scope aplicat claselor, metodelor si obiectelor
 • Metode speciale: __init__, __str__, __del__, __doc__, __dict__

Capitolul 6 - Programarea orientata pe obiecte – partea a II-a

 • Variabila statica
 • Variabila globala
 • self
 • Recursivitatea intr-o clasa
 • Incapsulare
 • Mostenire. Mostenire multipla. mro
 • Polimorfism

Capitolul 7 - Module in Python - partea I

 • Crearea si incarcarea modulelor. Instalarea modulelor
 • Crearea de package
 • Modululele sys si os - sistem
 • Modulul random - generare valori random
 • Modulul pickle - serializare
 • Modulul tempfile - creare de fisiere si directoare temporare
 • Modulul math - functii matematice si trigonometrice
 • Modulul time - date de timp temporal
 • Modulul datetime - date de timp temporal
 • Modulul calendar - date de timp temporal
 • Modulul zipfile - arhivare

Capitolul 8 - Module in Python - partea a II-a

 • Modulul re - expresii regulate, paternuri de cautare
 • Modulele ntplib - sincronizare echipamente de retea, telnet - acces remote, ftplib - trensfer de fisiere
 • Modulul requests - http, api
 • Modulul smtplib - transmitere email
 • Module grafice pygal, tkinter
 • Modulul openpyxl - lucrul cu fisiere excel
 • Modulul csv - lucrul cu fisiere de tip text
 • Modulul py2exe si crearea unui fisier executabil
 • Modulul sqlite3, browserul sqlite - baze de date
 • Modulul pymysql - baze de date
ATENTIE!

Am lansat
Pachete de cursuri
CCNA 1 - 4
CCNA 2 - 4
CCNA 3 - 4
la preturi foarte avantajoase. Detalii (click)
ATENTIE!

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin program se acorda
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
ATENTIE!
InfoAcademy este centru de testare VUE pentru orice tip de certificari. Au prioritate la inscrieri absolventii Infoacademy
ATENTIE!

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii diverselor cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
ATENTIE!

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari