Infoacademy
CISCO Networking Academy Program
1
Elemente fundamentale Python
 • Notiuni generale despre programare si limbaje de programare
 • Instalare Python
 • Tipuri de fisiere
 • Instrumente (IDE) pentru Python
 • Lucrul cu siruri de caractere, notiuni introductive, print, str
 • Lucrul cu numere int si float
 • Variabile. Cuvinte rezervate in Python
 • Captarea unui sir de caractere de la tasatura cu input
2
Manipularea sirurilor de caractere. Bucle si operatori decizionali
 • Metode de manipulare a sirurilor de caractere
 • Lucrul cu operatori decizionali - if
 • Operatori de comparare numerici si pentru siruri de caractere. Augmentare
 • Operatori de tip boolean - True si False
 • Lucrul cu bucle while si for
 • Operatorii not, and, or, in, is, id
 • break, pass, continue
 • Functiile range, len, chr, ord
3
Indexare si slice-ing. Tuplu, lista, set, dictionar
 • Indexare si slice-ing in sirurile de caractere, type
 • tuple, generalitati, metode aplicabile, slice-ing, prelucrarea datelor
 • list, generalitati, metode aplicabile, slice-ing, prelucrarea datelor
 • set, generalitati, metode aplicabile, prelucrarea datelor
 • dict, generalitati, metode aplicabile, prelucrarea datelor
 • Mutabilitate/imutabilitate la tipurile de date studiate
 • Metoda comprehensions de creare a listelor si dictionarelor
 • Functiile sorted, zip, enumerate
4
Functii definite de programator. Lucrul cu fisiere text. Exceptii
 • Functii in Python
 • Functia prescurtata lambda
 • Recursivitate
 • Lucrul cu fisierele de tip text
 • Exceptii - try, except, else, finally
5
Programarea orientata pe obiecte (OOP) – partea I
 • Introducere in design orientat pe obiecte si programarea orientata pe obiecte
 • clasa, instanta, metoda, atribut
 • Namespace si scope aplicat claselor, metodelor si obiectelor
 • Metode speciale: __init__, __str__, __del__, __doc__, __dict__
6
Programarea orientata pe obiecte – partea a II-a
 • Variabila statica
 • Variabila globala
 • self
 • Recursivitatea intr-o clasa
 • Incapsulare
 • Mostenire. Mostenire multipla
 • Polimorfism
7
Module Python - partea I
 • Crearea si incarcarea modulelor. Instalarea modulelor
 • Crearea de package
 • Modululele sys si os - sistem
 • Modulul random - generare valori random
 • Modulul pickle - serializare
 • Modulul tempfile - creare de fisiere si directoare temporare
 • Modulul math - functii matematice si trigonometrice
 • Modulul time - date de timp temporal
 • Modulul datetime - date de timp temporal
 • Modulul calendar - date de timp temporal
 • Modulul zipfile - arhivare
8
Module Python - partea a II-a
 • Modulul re - expresii regulate, paternuri de cautare
 • Modulele ntplib - sincronizare echipamente de retea, telnet - acces remote, ftplib - trensfer de fisiere
 • Modulul requests - http, api
 • Modulul smtplib - transmitere email
 • Module grafice pygal, tkinter
 • Modulul openpyxl - lucrul cu fisiere excel
 • Modulul csv - lucrul cu fisiere de tip text
 • Modululele pyinstaller si py2exe - crearea unui fisier executabil (standalone)
 • Modulul sqlite3, browserul sqlite - baze de date
 • Modululele mysql si pymysql - baze de date
Informare !

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin acest program se acorda reduceri de pret,
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
Informare !

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii la cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
Informare !

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari