Infoacademy

CISCO Networking Academy Program

Cursuri Linux Utilizare, Administrare si Securitate

Programa Linux Admin & Servers1. Mediul Linux, primul contact
2. Instalare Linux
3. Lucrul cu sistemul de fisiere
4. Administrare conturi
5. Procese si servicii
6. Facilitati ale shell-urilor si scripting
7. Administrare software
8. Configurarea interfetelor de retea
9. Serverul DHCP
10. Serverul DNS BIND
11. Serverul web Apache
12. Serverul e-mail postfix+dovecot
13. Serverul FTP
14. Serverul Samba

Capitolul 1: Mediul Linux

1.1 UNIX/Linux - scurt istoric

1.1.1 Cum a inceput totul
1.1.2 Distributii Unix/Linux ale zilelor noastre

1.2 Structura sistemului de operare Linux/UNIX

1.2.1 Elemente de baza
1.2.2 Kernel-ul Linux/Unix
1.2.3 Shell-ul
1.2.4 Sistemul de fisiere
1.2.5 Graphical user interface (GUI)

1.3 Interactiunea cu sistemul de operare UNIX

1.3.1 Posibilitati
1.3.2 Facilitati si concepte legate de interfata grafica Linux
1.3.2.1 Comparatie cu Windows
1.3.2.2 Elementele componente ale interfetei grafice
1.3.2.3 Scurta orientare
1.3.2.4 Beneficii UNIX si Linux
1.3.3 Facilitati si concepte legate de shell-ul Linux
1.3.3.1 Terminal vs consola
1.3.3.2 Obtinerea unei linii de comanda Linux/Unix
1.3.3.3 Structura unei comenzi Linux/Unix
1.3.3.4 Combinatii de taste utile in linia de comanda
1.3.3.5 Redirectionarea output-ului comenzilor
1.3.3.6 Inlantuirea mai multor comenzi: caracterul pipe “|”

1.4. Help sub Linux

1.4.1. LINUX Programmer's Manual (man pages)
1.4.1.1. Comanda man
1.4.1.2. Man page headings
1.4.1.3. Searching man pages by section
1.4.1.4. Searching man pages by keyword
1.4.1.5. Displaying man page headers with whatis
1.4.1.6. Saving man pages for future use
1.4.2. Alte surse de informatie

1.5. Structura logica a sistemului de fisiere Linux

1.5.1. Caracteristici generale
1.5.2. Tipuri de fisiere Linux/Unix
1.5.3. Directoarele create la instalare si rolul acestora

Capitolul 2: Instalarea sistemului de operare

2.1.Variante de instalare

2.1.1. Discutie 2.1.2. Instalare pe hard-disk-ul computerului 2.1.3.Instalare in masina virtuala 2.1.4.Live CD/DVD/stick

2.2. Partitionare

2.2.1. Notiunea de partitie si ratiuni
2.2.2. Utilitare de (re)partitionare
2.2.3. Tipuri de partitii
2.2.4. Denumiri de hard disk-uri, partitii si dispozitive de stocare in Linux
2.2.5. Exemplu de partitionare
2.2.6. Compunerea arborelui de fisiere unic prin montarea partitiilor
2.2.6.1. Ce se intampla la instalare si bootare
2.2.6.2. Accesarea altor sisteme de fisiere

2.3. Instalare LINUX

2.3.1 Modalitati de instalare
2.3.2.Etape ale instalarii
2.3.2.1.Diversitatea rutinelor de instalare
2.3.2.2.Partitionare
2.3.2.3.Selectia software-ului ce se doreste instalat
2.3.2.4.Stabilirea parolei de root
2.3.2.5.Instalare si configurare boot manager/boot loader

2.4. Configurarea boot loader-ului si scenarii multi-boot

2.4.1.Notiunile de boot loader si boot manager
2.4.2.Locatii de instalare a boot manager-ului/boot loader-ului
2.4.3.Meniul boot manager-ului
2.4.4.Fisierul de configurare GRUB
2.4.4.1.Prezentare
2.4.4.2.Denumiri de hard disk-uri, partitii si elemente de meniu
2.4.4.3.Comenzi generale
2.4.4.4.Comenzi per-element
2.4.5.Facilitati GRUB
2.4.6.Restaurare GRUB dupa rescrierea MBR

Capitolul 3: Fisiere si directoare

3.1.Cai in sistemul de fisiere
3.2.Navigare
3.3.Dimensiuni si spatiu liber
3.4.Listare directoare
3.5.Metacaractere in linia de comanda
3.6.Creare fisiere/directoare
3.7.Stergere fisiere/directoare
3.8.Copiere fisiere/directoare
3.9.Mutare/redenumire
3.10.Vizualizarea completa are/sau partiala a continutului unui fisier
3.10.1.cat
3.10.2.less
3.10.3.head si tail
3.11.Analiza continut fisier
3.11.1.file
3.11.2.wc

Capitolul 4: Useri

4.1.Generalitati
4.2.Autentificarea utilizatorilor
4.2.1.Descriere si posibilitati
4.2.2.Fisierul /etc/passwd
4.2.3.Fisierul /etc/shadow
4.2.4.Fisierul /etc/group
4.3.Comenzi pentru administrarea conturilor de utilizator
4.3.1.Lista de comenzi
4.3.2.Crearea unui cont de utilizator
4.3.3.Modificarea datelor unui cont de utilizator
4.3.4.Stergerea unui cont de utilizator
4.4.Comanda su
4.5.Monitorizarea utilizatorilor prezenti in sistem
4.6.Permisiuni
4.6.1.Sistemul de permisiuni la nivel de fisier
4.6.2.Efectul permisiunilor asupra fisierelor si directoarelor
4.6.3.Schimbarea proprietarului si a grupului
4.6.4.Schimbarea permisiunilor pe fisiere
4.6.5.Stabilirea permisiunilor pentru fisierele nou-create

Capitolul 5: Procese

5.1.1.Concepte generale
5.1.2.Comenzi pentru lucrul cu procese
5.1.2.1.ps, pstree
5.1.2.2.top
5.1.3.Prioritatea unui proces si schimbarea acesteia
5.1.4.comunicarea inter-proces folosind semnale
5.1.4.1.Concepte
5.1.4.2.Comenzi: kill, pkill, killall
5.1.4.3.Rularea mai multor procese simultan din linia de comanda
5.1.4.4.Job control
5.1.4.5.Comanda screen
5.1.5.Rularea automatizata a proceselor
5.1.5.1.Daemonul cron
5.1.5.2. Daemonul atd si comanda at

Capitolul 6: Facilitati ale shell-urilor si scripting

6.2.1.Facilitati ale interpretorului de comenzi bash
6.2.1.1.Moduri de lucru
6.2.1.2.History
6.2.1.3.Alias-uri
6.2.1.3.1.Conceptul de alias
6.2.1.3.2.crearea uni alias
6.2.1.3.3.vizualizarea si stergerea alias-urilor
6.2.1.4.Variabile
6.2.1.4.1.Utilitatea variabilelor
6.2.1.4.2.Modalitati de definire
6.2.1.5.Fisiere de initializare
6.2.1.5.1.Descriere si utilitate
6.2.1.5.2.Structurare si ordine de executie
6.2.2.Shell scripting
6.2.2.1.Shell-ul ca mediu de programare
6.2.2.2.conceptul de script
6.2.2.3.etape de elaborare a unui script
6.2.2.4.elemente de baza ale scriptului
6.2.2.5.denumirea si permisiunile scriptului
6.2.2.6.modalitati de executie a unui script
6.2.2.7.variabile – notiuni avansate
6.2.2.7.1. tipuri de variabile (locale vs de mediu, obisnuite vs speciale)
6.2.2.7.2. tipuri de date ale variabilelor
6.2.2.8.Quoting
6.2.2.9. Functii
6.2.2.10.Instructiuni decizionale
6.2.2.11.Instructiuni repetitive
6.2.2.12.Citirea datelor de la tastatura
6.2.2.13.Alte comenzi utile in scripting-ul de shell
6.3. Bibilografie

Capitolul 7: Administrare software

7.1.Forme ale software-ului si caracteristicile acestora
7.2. Pachete precompilate

7.2.1. Conceptul de pachet precompilat
7.2.2. Tipuri de pachete
7.2.3. Conceptul de manager de pachete si avantajele sale
7.2.4. Lucrul cu pachete RPM
7.2.4.1. Descriere si caracteristici
7.2.4.2. Instalare
7.2.4.3. Dezinstalare
7.2.4.4. Interogare
7.2.4.5. Upgrade
7.2.4.6. Verificare
7.2.5. Lucrul cu alte tipuri de pachete binare
7.2.5.1. Administrarea pachetelor .deb (Debian)
7.2.5.2. Administrarea pachetelor .tgz (Slackware)
7.2.5.3. Administrarea pachetelor .pkg (Solaris)
7.2.6. Integratoare de pachete
7.2.6.1. Concepte si avantaje
7.2.6.2. urpmi (Mandriva)
7.2.6.3. apt (Debian)
7.2.6.4. yum (Fedora)

7.3.Compilarea si instalarea din surse

7.3.1. Obtinerea si dezarhivarea surselor
7.3.2. De ce avem nevoie pentru a compila sursele
7.3.3. Despre make
7.3.4. Citirea fisierelor INSTALL si README
7.3.5. Configurarea surselor in vederea compilarii
7.3.6. Compilarea
7.3.7. Instalarea
7.3.8. Curatarea arborelui surselor
7.3.9. Modificarea fisierelor de configurare si rularea programului
7.3.10. Dezinstalare

Capitolul 8: Configurarea interfetelor de retea

8.1.Concepte: interfata vs placa de retea
8.2.Denumirile interfetelor de retea in Linux

8.3.Ce aspecte presupune configurarea retelei pe o statie Linux

8.3.1.Conectivitate locala
8.3.2.Conectivitate cu alte retele
8.3.3.Rezolutia de nume

8.4.Configurarea unei interfete de retea

8.4.1.Comenzile ifconfig si ip
8.4.2.Configurarea de adrese IP multiple pe aceeasi interfata

8.5.Configurarea rutei default

8.5.1.Utilitate
8.5.2.Comanda route

8.6.Configurarea serverelor DNS de sistem

8.6.1.Utilitate
8.6.2.Fisierul /etc/resolv.conf

8.7.Fisiere de configurare pentru setarile de retea
8.8. Utilitare de monitorizare si diagnostic

8.7.1.Verificarea conectivitatii cu alte statii: ping, traceroute, telnet mtr
8.7.2.Vizualizarea listei de conexiuni: netstat
8.7.3.Administrarea tabelei de routare: route
8.7.4.Administrarea parametrilor legaturii de date: mii-tool, ethtool
8.7.5.Analizoare de protocol: tcpdump, wireshark, tshark

Capitolul 9: Serverul DHCP

 1. Protocolul DHCP
  1. Descriere generala
  2. Ce se întelege prin închirierea unei adrese
  3. Functionarea protocolului
   • Tipuri de mesaje
   • Discover
   • Offer
   • Request
   • Acknowledge
   • Release
   • Decline
   • Negative Acknowledge
   • Inform
 2. Serverul ISC DHCP
  1. Instalare
  2. Fisa serverului
  3. Configurare de baza
  4. Particularizarea setarilor la nivel de statie
  5. Asignarea de adrese fixe pentru anumite statii
  6. Particularizarea setarilor la nivel de grup de statii
  7. Particularizarea setarilor la nivel de lot de adrese
 3. Clientul DHCP
  1. Clienti DHCP
  2. Utilizare dhclient

Capitolul 10: Serverul DNS BIND

 1. Sistemul DNS (Domain Name System)
  1. Descriere generala
  2. Spatiul de nume DNS
  3. Servere DNS
   • Zone DNS si rolul serverelor
   • Tipuri de servere DNS asociate unei zone
  4. Clienti DNS si interogare
   • Cine sunt clientii DNS
   • Tipuri de interogari si scenarii de utilizare
  5. Rezolu?ia invers?
  6. Protocolul DNS
  7. Inregistrarea unui domeniu; managementul domeniilor
 2. Serverul DNS BIND (Berkeley Internet Name Domain)
  1. Instalare
  2. Fisa serverului
  3. Operatii preliminare
  4. Configurare
   • Roluri si moduri de configurare ale unui server DNS
   • Elemente componente ale configurarii
   • Fisierul de configurare named.conf
    • Compozitie
    • Sintaxa generala
    • Directive de configurare
    • Configurare de baza
    • Specificarea zonelor pentru care serverul este autoritativ
   • Fisierele zona
    • Tipuri de inregistrari
    • Formatul unei inregistrari
    • Reguli de sintaxa in fisierul zona
    • Compozitia de baza a unui fisier zona
  5. Verificarea si diagnosticarea functionarii serverului
   • Modalitati si utilitare
   • Interogare manuala cu dig

Capitolul 11: Serverul web Apache

 1. Concepte web
 2. Serverul Apache
  1. Descriere, structura, facilitati
  2. Instalare
  3. Fisa serverului
  4. Configurare
   • Compozitia si sintaxa fisierului de configurare
   • Configurare de baza
   • Incarcarea dinamica a modulelor
   • Indexul unui director
   • Controlul accesului la resurse
    • Modalitati de control al accesului
    • Controlul accesului la resurse in functie de caracteristicile clientului
    • Controlul accesului la resurse pe baza de autentificare
   • Imbogatirea si reorganizarea webspace-ului
   • Servere virtuale (virtual hosts)
    • Principii
    • Servere virtuale IP-based
    • Servere virtuale name-based
    • Logica de alegere a virtual host-ului
   • MIME (Multipart Internet Mail Extensions)
   • CGI

Capitolul 12: Serverul e-mail postfix+dovecot

 1. Sistemul de posta electronica
  1. Lantul de transmitere a e-mail-ului in internet
  2. Relatia e-mail - DNS
  3. Protocolul SMTP (RFC 2821/2822)
   • Functionare
   • Notiunea de relay; e-mail routing
   • Dialogul SMTP
  4. Accesarea e-mail-ului
  5. Protocolul POP3 (RFC1939/STD53)
   • Descriere generala
   • Dialogul POP
 2. Serverul SMTP postfix
  1. Descriere generala
  2. Instalare
  3. Fisa serverului
  4. Fisierul main.cf
   • Sintaxa generala
   • Plasarea listelor de informatie in tabele externe
   • Manipularea configurarii folosind postconf
  5. Ce presupune configurarea serverului smtp
  6. Configurare de baza
  7. Configurarea domeniilor pentru care serverul accepta mail
  8. Formate de casuta postala
  9. Relatia adresa de e-mail->casuta postala
  10. Lucrul cu alias-uri
  11. Lucrul cu useri virtuali
 3. Serverul IMAP/POP dovecot
  1. Descriere generala
  2. Instalare
  3. Configurare

Capitolul 13: Serverul FTP

 1. Protocolul FTP
  1. Descriere
  2. Clientul FTP
  3. Serverul FTP
  4. Detalii de functionare a protocolului
 2. Serverul pureftpd
  1. Capabilitati
  2. Instalare
   • Compilare din surse
   • Instalare din pachete precompilate
  3. Informatii utile
  4. Configurare
   • Particularitati
   • Configurare de baza
   • Securizare
   • Configurarea unui server FTP cu acces anonim
  5. Accesul autentificat
   • Concepte
   • Autentificarea folosind conturi de sistem
   • Autentificare folosind useri virtuali
    • Aspecte practice
    • Useri virtuali memorati in fisiere locale
    • Useri virtuali memorati intr-o baza de date SQL

Capitolul 14: Serverul Samba

ATENTIE!

Am lansat
Pachete de cursuri
CCNA 1 - 4
CCNA 2 - 4
CCNA 3 - 4
la preturi foarte avantajoase. Detalii (click)
ATENTIE!

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin program se acorda
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
ATENTIE!
InfoAcademy este centru de testare VUE pentru orice tip de certificari. Au prioritate la inscrieri absolventii Infoacademy
ATENTIE!

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii diverselor cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
ATENTIE!

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari