Infoacademy
CISCO Networking Academy Program

CUPRINS HTML5 / CSS3

CUPRINS

Capitolul 1: Sintaxa html si organizarea continutului
Capitolul 2: CSS - sintaxa si selectori
Capitolul 3: Stilizare text, liste, link-uri si meniuri
Capitolul 4: Culori si Imagini
Capitolul 5: Tabele
Capitolul 6: Formuri
Capitolul 7: Modelul caseta
Capitolul 8: Afisarea elementelor
Capitolul 9: Structurarea paginii
Capitolul 10: Gradienti, multimedia si continut dinamic

1. Sintaxa html si organizarea continutului

1.1 Introducere
1.2 Obiective
1.3 Programe folosite in acest curs
1.4 Sintaxa HTML
1.5 Structura unei pagini HTML
1.6 Formatarea textului
1.7 Liste
1.8 Organizarea semantica a paginilor
1.9 Elemente de tip block si elemente de tip inline
1.10 Sumar
1.11 Anexa 1 - elementele discutate in acest capitol
1.12 Anexa 2 - entitatile HTML uzuale
1.13 Anexa 3 - lorem ipsum
1.14 Intrebari si exercitii
1.15 Bibliografie

2. CSS - sintaxa si selectori

2.1 Introducere
2.2 Obiective
2.3 Sintaxa CSS
2.4 Selectori simpli
2.5 Selectori relationali
2.6 Reguli de precedenta
2.7 Interogari media
2.8 Depanarea CSS
2.9 Sumar
2.10 Anexa 1 - pseudo-clase uzuale
2.11 Intrebari si exercitii
2.12 Bibliografie

3. Stilizare text, liste, link-uri si meniuri

3.1 Introducere
3.2 Obiective
3.3 Stilizarea textului
3.4 Stilizarea listelor
3.5 Link-uri
3.6 Stilizarea link-urilor
3.7 Meniuri
3.8 Sumar
3.9 Anexa 1 - fonturi uzuale
3.10 Anexa 2 - numerotarea titlurilor
3.11 Intrebari si exerctitii
3.12 Bibliografie

4. Culori si Imagini

4.1 Introducere
4.2 Obiective
4.3 Culori
4.4 Imagini
4.5 Sumar
4.6 Anexa 1 - specificarea culorilor in baza 16
4.7 Anexa 2 - selectii de culori
4.8 Anexa 3 - formate de imagini pentru paginile web
4.9 Intrebari si exerctitii
4.10 Bibliografie

5. Tabele

5.1 Introducere
5.2 Obiective
5.3 Structura
5.4 Stiluri CSS pentru tabele
5.5 Gruparea datelor
5.6 Sumar
5.7 Anexa 1 - valori pentru border-style
5.8 Intrebari si exercitii
5.9 Bibliografie

6. Formuri

6.1 Introducere
6.2 Obiective
6.3 Crearea unui form de autentificare
6.4 Tipuri de elemente ale formurilor
6.5 Interactiunea cu utilizatorul
6.6 Validarea continutului
6.7 Sumar
6.8 Intrebari si exerctitii
6.9 Bibliografie

7. Modelul caseta

7.1 Introducere
7.2 Obiective
7.3 Modelul caseta
7.4 Setarea dimensiunii si a spatiului
7.5 Conturul elementelor
7.6 Fundalul casetei
7.7 Continut care depaseste dimensiunile elementului: overflow
7.8 Dimensiunea totala a elementului
7.9 Sumar
7.10 Intrebari si exercitii
7.11 Bibliografie

8. Afisarea elementelor

8.1 Introducere
8.2 Obiective
8.3 Afisare inline
8.4 Afisarea block
8.5 Afisarea inline-block
8.6 Afisarea table
8.7 Afisarea inline-table
8.8 Afisarea dinamica (flex/inline-flex)
8.9 Afisarea pe mai multe coloane
8.10 Prefixele de browser
8.11 Ascunderea elementelor
8.12 Sumar
8.13 Intrebari si exerctitii
8.14 Bibliografie

9. Structurarea paginii

9.1 Introducere
9.2 Obiective
9.3 Pozitionarea elementelor
9.4 Continut flotant
9.5 Suprapunerea elementelor
9.6 Alinierea orizontala a elementelor
9.7 Alinierea verticala a elementelor
9.8 Sumar
9.9 Intrebari si exerctitii
9.10 Bibliografie

10. Gradienti, multimedia si continut dinamic

10.1 Introducere
10.2 Obiective
10.3 Gradienti
10.4 Video
10.5 Audio
10.6 Tranzitii
10.7 Transformari
10.8 Animatie
10.9 Sumar
10.10 Intrebari si exerctitii
10.11 Bibliografie

Informare !

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin acest program se acorda reduceri de pret,
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
Informare !

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii la cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
Informare !

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari