Infoacademy

CISCO Networking Academy Program

CUPRINS C++ Fundamentals

Capitolul 1: Introducere
Capitolul 2: Elemente de baza C++
Capitolul 3: Variabile si constante
Capitolul 4: Operatori
Capitolul 5: Preprocesorul C++
Capitolul 6: Variabile elemente avansate
Capitolul 7: Elemente control al executiei, decizii si bucle
Capitolul 8: Vectori, siruri de caractere, Pointeri si referinte
Capitolul 9: Functii
Capitolul 10: Programare orientata pe obiecte
Capitolul 11: Suprascrierea operatorilor
Capitolul 12: Compozitie, agregare, mostenire de clase si clase container
Capitolul 13: Intrare iesire
Capitolul 14: Exceptii
Capitolul 15: Template

1. Introducere

1.1 Obiective
1.2 Limbaje de programare tipuri si caracteristici
1.3 Ce este C++, scurta istorie si paradigmele suportate
1.4 Ciclul de viata al programelor software
1.5 Medii de dezvoltare integrata (IDE)
1.6 Scrierea primului program
1.7 Intrebari si exercitii

2. Elemente de baza C++

2.1 Structura unui program
2.2 Comentariile
2.3 Formatarea codului si denumirile
2.4 Principii de scriere a codului
2.5 Declaratii si expresii
2.6 Vectori si descriptori
2.7 Initializarea variabilelor
2.8 Tipuri de date predefinite
2.9 Constante octale si hexazecimale
2.10 Operatori de baza
2.11 Formatarea intrarii si iesirii
2.12 Elemente de depanarea programelor: breakpoint, watches
2.13 Intrebari si exercitii

3. Variabile si constante

3.1 Denumirea variabilelor si cuvintele cheie C++
3.2 Dimensiunea variabilelor si operatorul sizeof
3.3 Variabile intregi
3.4 Variabile reale
3.5 Charactere
3.6 Constante
3.7 Notatia ungara
3.8 Intrebari si exercitii

4. Operatori

4.1 Precedenta si asociativitate
4.2 Operatori aritmetici
4.3 Operatori de incremenetare si decrementare, efecte laterale
4.4 Operatori de comparare
4.5 Operatori logici
4.6 Conversii in baza 2 si zecimal
4.7 Operatori pe biti
4.8 Intrebari si exercitii

5. Preprocesorul C++

5.1 Introducere in C++
5.2 Declararea macrourilor #define
5.3 Macrouri cu parametri
5.4 Compilare conditionata #ifdef, #else, #endif,
5.5 #include
5.6 Operatorul #
5.7 Programe cu mai multe fisiere
5.8. Intrebari si exercitii

6. Variabile elemente avansate

6.1 Blocuri (instructiuni compuse)
6.2 Scopul variabilelor
6.3 Variabile statice
6.4 Conversia implicita si explicita a tipurilor
6.5 Tipurile enumerate
6.6 Structuri
6.7 Uniuni
6.8 Instructiunea typedef
6.9 Intrebari si exercitii

7. Elemente control al executiei, decizii si bucle

7.1 Decizii
7.1.1 Introducere
7.1.2 Instructiunile if, else, else if
7.1.3 Instructiunea switch
7.1.4 Instructiunea goto
7.2 Bucle
7.2.1 cu test initial while
7.2.2 cu test final do while
7.2.3 cu contor for
7.2.4 instructiunile break si continue
7.3 Intrebari si exercitii

8. Vectori, siruri de caractere, Pointeri si referinte

8.1 Vectori
8.2 Vectori multidimensionali
8.3 Siruri de caractere
8.4 Pointeri
8.5 Pointeri si vectori
8.6 Aritmetica pointerilor
8.7 Alocare dinamica a memoriei
8.8 Pointeri constanti si pointeri catre constante
8.9 Referinte
8.10 Referinte vs. Pointeri
8.11 Pointeri void
8.12 Intrebari si exercitii

9. Functii

9.1 Parametrii si argumente
9.2 Pasarea argumentelor prin valoare, referinta, adresa
9.3 Returnarea valorilor prin valoare, adresa, referinta
9.4 Functii inline
9.5 Supraincarcarea functiilor
9.6 Parametrii impliciti
9.7 Pointeri la functii
9.8 Stiva si heap
9.9 Apeluri recursive
9.10 Spatii de nume
9.11 Tratarea erorilor: assert, cerr, exit si exceptii
9.12 Argumentele din linia de comanta
9.13 Functii cu numar variabil de parametrii
9.14 Recomandari pentru scrierea functiilor
9.15 Intrebari si exercitii

10. Programare orientata pe obiecte

10.1 Clase, membrii si obiecte
10.2 Specificatorii de acces public si privat
10.3 Incapsulare si functii de acces
10.4 Constructori si destructori
10.5 Pointerul this
10.6 Atribute si metode statice
10.7 Organizarea codului si fisierele header
10.8 Obiecte si metode constante
10.9 Functii si clase friend
10.10 Intrebari si exercitii

11. Suprascrierea operatorilor

11.1 Introducere
11.2 Suprascrierea operatorilor aritmetici
11.3 Suprascrierea operatorilor de I/O
11.4 Suprascrierea operatorilor de comparare
11.5 Suprascrierea operatorilor unari +, -, si !
11.6 Suprascrierea operatorilor increment / decrement
11.7 Suprascrierea operatorului []
11.8 Suprascrierea operatorului ()
11.9 Suprascrierea operatorilor de conversie
11.10 Copierea superficiala vs. copierea completa
11.11 Membrii generati automat
11.12 Intrebari si exercitii

12. Compozitie, agregare, mostenire de clase si clase container

12.1 Compozitie de clase
12.2 Agregare de clase
12.3 Clase container
12.4 Mostenirea claselor
12.5 Mostenirea si tipurile de acces
12.6 Functii virtuale si suprascriere
12.7 Desctructori virtuali
12.8 Mostenire multipla
12.9 Clase the baza virtuale
12.10 Metode virtuale pure, clase abstracte de baza si clase interfata
12.11 Pointeri la metode membru
12.12 Intrebari si exercitii

13. Intrare iesire

13.1 Fluxuri de intrare iesire
13.2 Fluxul de intrare istream
13.3 Fluxul de iesire ostream
13.4 Fluxuri pentru fisiere
13.5 Fluxuri pentru siruri de caractere
13.6 Manipulatori
13.7 Intrebari si exercitii

14. Exceptii

14.1 Introducere
14.2 Tratarea exceptiilor
14.3 Exceptii, clase si mostenire
14.4 Recomandari
14.5 Intrebari si exercitii

15. Template

15.1 Functii template
15.2 Clase template
15.3 Specializare partiala
15.4 Biblioteca STL
15.4.1 Containere
15.4.2 Iteratori
15.4.3 Algoritmi
15.5 Intrebari si exercitii

ATENTIE!

Am lansat
Pachete de cursuri
CCNA 1 - 4
CCNA 2 - 4
CCNA 3 - 4
la preturi foarte avantajoase. Detalii (click)
ATENTIE!

InfoAcademy dispune de programul
SUSTINE PERFORMANTA
.
Prin program se acorda
MODULE GRATUITE
si alte facilitati celor care au rezultate deosebite.
ATENTIE!
InfoAcademy este centru de testare VUE pentru orice tip de certificari. Au prioritate la inscrieri absolventii Infoacademy
ATENTIE!

Inscrierea on-line este utilizata pentru estimarea cererii diverselor cursuri si nu va garanteaza locul. Inscrierea efectiva se face prin semnarea contractului si plata partiala sau totala a modulului pentru care se opteaza.
ATENTIE!

InfoAcademy isi rezerva dreptul de a repozitiona sau amana anumite clase pentru care nu exista suficiente solicitari. Veti fi anuntati din timp despre efectuarea unor astfel de modificari